Samtaleterapi

ta den gode samtalen

Når livet butter, utfordringer, tanker og bekymringer vokser. Når du står fast og ønsker forandringer i livet. Når du trenger en å snakke med, en som lytter, som ser og som er opptatt av å forstå. En som har taushetsplikt og som kan hjelpe med å sortere og tydeliggjøre, støtte, oppmuntre og hjelpe deg med å finne gode løsninger.

Trenger du noen å snakke med?

Livskriser, samlivskriser, stress, helseutfordringer, utfordringer knyttet til bruk av rusmidler, identitet, det å være foreldre, pårørende eller bare det å være til. Å være menneske. Å være god nok, mestre, strekke til. Prestasjonsangst, sosial angst, depresjoner. Utfordringer knyttet til valg av livsvei, utdannelse eller arbeidsliv.

Belastninger og utfordringer er noe alle mennesker opplever. Ofte går vi for lenge og holder problemene våre for oss selv; vi vil ikke være til bry, tror ikke det vi strever med er stort nok eller viktig nok, eller vi tenker at det er for vanskelig, for tabublagt eller for skamfullt. Det kan være en klok investering å snakke med en fagperson. En som ikke dømmer, men som lytter og er genuint opptatt av deg og din historie.

Acende tilbyr individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler og samtaler med barn og unge i Stavanger.

Vår tilnærming

Familieterapeut Veslemøy Strandabø har over 30 års erfaring fra arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner. Hun har lært at ethvert menneske er unikt, med sin egen unike historie som består av både erfarte utfordringer, styrker og ressurser.

I møte med mennesker ser hun det som viktig å nullstille seg, se det enkelte mennesket med åpent sinn og et friskt blikk, lytte til personens fortelling, både verbalt og non-verbalt, og sammen utforske personens iboende ressurser og muligheter.

Gjennom en ikke-dømmende og lyttende tilnærming jobber Veslemøy ut fra en modell der det er det som skjer i møtet mellom mennesker som bestemmer resultatet. Altså at ethvert møte er unikt, mennesker har ingen fasit; det er det som til enhver tid skjer i det mellommenneskelige, i møtene, som skaper terapien eller helingen om du vil.

Hva koster samtaleterapi?

  • Enkelttime á 60 min: kr. 900,-
  • Dobbelttime á 90 min: kr. 1200,-


Pakkepriser kan tilbys på forespørsel.

Menneskemøter vi ønsker å skape

"Det å være tilstede i øyeblikket, nærværende, lyttende. Legge merke til det som oppstår der og da, det som ikke kan planlegges, men som begge parter kjenner styrken av når det oppstår, som om man møtes, ekte, sant, fra hjerte til hjerte."

Det er slike menneskemøter Acende søker å skape og som er drivkraften bak arbeidet vårt.

Erfaringer

"Jeg tok kontakt i forbindelse med samlivsbrudd. Det var en veldig vanskelig tid og kommunikasjonen mellom min tidligere mann og meg var vanskelig.

Det var nyttig og godt å få hjelp av Veslemøy. Hun var flink til å se begge, uten å ta noens parti og var flink til å få begge til å føle seg vel, respektert og ivaretatt. Hun hadde god faglig kunnskap. Hun er en type person det er lett å føle seg vel med og sett av. Jeg satte pris på at hun ved noen anledninger ba om å få si det hun følte på i samtalene. Hva hun trodde lå under det som ble sagt, men som vi selv kanskje ikke klarte å sette ord på. Hun brukte intuisjonen sin og den stemte bra med virkeligheten. Hun kom også hjem til oss og snakket med oss med barna til stede. Dette var en vanskelig situasjon for alle, men jeg syntes hun var flink til å hjelpe oss. Det sier mye om henne at hun tok seg tid til å komme på hjemmebesøk og det gjorde det lettere å få kontakt med barna.

Jeg opplevde det som at hun virkelig brydde seg. Jeg har tatt kontakt med henne ved noen anledninger senere når jeg synes at situasjonen min har vært krevende. Hun har kommet med gode og kloke innspill. Jeg anbefaler Veslemøy når man trenger hjelp til å finne veien videre i livet. Veldig dyktig dame!"
Acende-nettsted-ikon-fane
Samtaleterapi
Tilbakemelding til Acende