Acende betyr å opplyse samt å tenne lys.

Vår visjon er å bidra til at mennesker finner det de søker i seg selv.

Hvem er vi?

person-veslemøy-strandabø-svart-hvitt-briller

Veslemøy Strandabø

Veslemøy Strandabø er sosionom og familieterapeut. Hun har mastergrad i barnevern,  praktisk-pedagogisk utdanning samt videreutdanning i mindfulness ved VID Vitenskapelige Høgskole i Bergen. Hun tar nå et treårig studie i enhetsterapi/ mestringsmedisin hos Audun Myskja ved Senter for Livshjelp. 

Siden 1992 har hun arbeidet med mennesker, både som veileder, samtalepartner og underviser. Hun har jobbet i inn- og utland, i privat og offentlig sektor. 

Veslemøy har lang erfaring med å møte mennesker i krise, og vet at noe av det viktigste man kan bli møtt med er å bli hørt og sett. Hun tror på at ethvert menneske har iboende styrke og ressurser, og jobber ut fra en modell der det er møtet mellom mennesker som bestemmer resultatet. Altså at ethvert møte er unikt, og det er det som skjer i møtet som skaper terapien.

Kom i kontakt

Bakgrunn

Acende er en nystartet avdeling i regi av Mellora A/S, som i en årrekke har levert software for enkel ivaretakelse av HMS og kvalitet.

Fra januar 2021 tilbyr vi tjenester rettet mot både privatpersoner og bedrifter, med styrket livsmestring som fellesnevner.

Hos oss kan du ta den gode samtalen, stresse ned og finne mer ro i meditasjon og andre øvelser, eller vi kan bistå deg og din bedrift med et blikk utenfra.

Kanskje har dere ubenyttede ressurser i teamet, eller kanskje trenger dere en pustepause og et avbrekk i en travel hverdag.

Vi vet at mennesker er mange bedrifters fremste ressurs. Imidlertid kan det også være en bedrifts akilleshæl; menneskelige stressfaktorer, hvordan mennesker har det, på jobb eller privat, helse, kan skape store utfordringer i en bedrift.

Fokus på stressmestring og hvordan bygge god helse kan således være en god investering, både for bedriften og den enkelte.