Meditasjon/ Mindfulness

finn din indre ro

Mindfulness og meditasjon handler om hvordan vi ved hjelp av sinn og kropp kan finne frem til, samt styrke våre iboende ressurser. 

Mange opplever bedre helse, styrket indre ro og mer balanse i hverdagen.

Våre kurs

Vi tilbyr kurs og undervisning i:

  • Mindfulness/Oppmerksomt nærvær
  • Meditasjon
  • Livsmestring


Vi holder jevnlige kurs og meditasjonskvelder for små grupper i våre kurslokaler i Høleberggata 13, i Stavanger sentrum. Bedriftsinterne kurs holdes på forespørsel over hele landet.

Kursholder er Veslemøy Strandabø.

Kursdager

kommer snart...

Her kan du holde deg oppdatert når det kommer nye kurs. Vi legger ut oppdateringer så snart det er forsvarlig å gjennomføre kurs i meditasjon/mindfulness i henhold til anbefalingene fra FHI. Vi forholder oss til både nasjonale og lokale smittevernforskrifter. Følg også med på Facebook hvor vi vil holde deg oppdatert.

Hva er meditasjon og mindfulness ?

Mindfulness

Mindfulness er en holdning til livet, og en tilstand. I Norge kaller vi det gjerne oppmerksomt nærvær.

Oppmerksomt nærvær innebærer at vi øver opp vår evne til å være oppmerksomt tilstede fra øyeblikk til øyeblikk. Ofte bruker vi oppmerksomheten vår på å bekymre oss for fremtiden, eller tvære på ting som har vært.

Ved å øve opp vår evne til å være oppmerksomt tilstede i øyeblikket øver vi også opp vår evne til å akseptere det som er, en vennlig holdning, og mange opplever å finne indre ro.

Meditasjon

Meditasjon har lange tradisjoner i østen, og særlig de siste 50 år i økende grad i vesten.

Mange opplever meditasjon som en god metode til å stilne sinnet, finne ro og få kontakt med de dypere innsikter som finnes i seg.

Mange erfarer at det å meditere i gruppe er både lettere og sterkere enn å meditere på egenhånd. Hos oss blir man veiledet gjennom ulike typer meditasjon, se våre kurs og meditasjonsgrupper for nærmere informasjon.

Tilbakemeldinger